Budokan Rotterdam

Nederland heeft 4 judo topsport steunpunten (JTS) waarvan 2 senioren steunpunten. Budokan Rotterdam huisvest 1 van de 2 senioren steunpunten te weten "JTS Rotterdam".


Budokan Rotterdam zorgt ervoor dat er een optimale omgeving is waarin topsport bedreven kan worden. Dat wil zeggen dat er goede judotrainers op de mat staan die fulltime met de judoka's actief zijn, dat er een krachttrainer is, en dat het medische gedeelte optimaal wordt verzorgd en dat er een juiste sfeer is om topsport te bedrijven.


JTS Rotterdam zorgt er samen met de Judobond Nederland en vele judoscholen uit de regio voor dat er ook een goede jeugd opleiding is. Vele bekende judoscholen uit de omgeving sluiten zich aan bij het JTS plan van Budokan Rotterdam (zie JTS Rotterdam).


De trainers van Budokan Rotterdam hebben al vele jaren judoka's afgeleverd aan de Europese, Wereld en Olympische top. Chris de Korte, Marjolein van Unen en Mark van der Ham zijn nu weer in volle voorbereiding naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016.


Budokan Rotterdam wordt financieel ondersteund door Rotterdam Topsport, de JBN en Het Gouden Gilde. Het Gouden Gilde is de sponsorclub die in het leven is geroepen om Budokan Rotterdam in zijn geheel financieel te ondersteunen (zie Het Gouden Gilde: sponsoren).